Betaalmethoden

2Bcreated levert op rekening aan bedrijven, verenigingen, stichting etc.
2Bcreated levert uitsluitend B2B en niet aan particulieren.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen mits anders is overeengekomen met 2Bcreated, na factuurdatum op een door 2Bcreated aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Onze bankgegevens:
IBAN: NL88INGB0005069693
BIC: INGBNL2A
T.n.v. 2BCREATED